Partnere

Partnere i FjordOs II (2017-2019):

Prosjekteier: Kystverket (www.kystverket.no)

Kontaktperson: Silje Berger

Høgskolen i Sørøst-Norge (www.usn.no)

Kontaktperson: Prosjektleder Karina Bakkeløkken Hjelmervik

Meteorologisk Institutt (www.met.no)

Kontaktperson: Nils Melsom Kristensen

Vestfold fylkeskommune (www.vfk.no),

Kontaktperson: Lars W. Solheim

Østfold fylkeskommune (www.ostfold-f.kommune.no)

Kontaktperson: Tyra Marie Risnes

Forsvarets forskningsinstitutt (www.ffi.no)

Kontaktperson: Petter Østenstad

NIVA (www.niva.no)

Kontaktperson: Andre Staalstrøm

Kongsberg Maritime AS (www.km.kongsberg.com)

Kontaktperson: Bjørn Jalving

Esso Norge AS, avd. Slagentangen (www.exxonmobil.no)

Kontaktperson: Dag B. Struksrud

 

Partnere i FjordOs (2013-2016):

Høgskolen i Vestfold (www.hive.no)
og Høgskolen i Buskerud (www.hibu.no)

Kontaktperson: Prosjektleder Karina Bakkeløkken Hjelmervik

Meteorologisk Institutt (www.met.no)

Kontaktperson: Lars Petter Røed

Vestfold fylkeskommune (www.vfk.no),
Østfold fylkeskommune (www.ostfold-f.kommune.no)
og Buskerud fylkeskommune (www.bfk.no)

Kontaktperson: Lars W. Solheim (hovedkontakt), Tyra Marie Risnes og Hilde Reine

Kystverket (www.kystverket.no)

Kontaktperson: Hilde Dolva

Forsvarets forskningsinstitutt (www.ffi.no)

Kontaktperson: Petter Østenstad

NIVA (www.niva.no)

Kontaktperson: Andre Staalstrøm

AGNES AB Miljøkonsulent (www.miljokonsulent.no)

Kontaktperson: Informasjonsleder Agnes B. Bjørnstad

Exxonmobil (www.exxonmobil.no)

Kontaktperson: Øyvind Sundberg

Havnealliansen (www.havnealliansen.no)

Kontaktperson: Roar Johansen

 

Her kan du laste ned brosjyren om FjordOs og logo.