FjordOs er en høyoppløselig modell som gir økt kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand, og som kan brukes som underlag for drivbaneberegninger. En kombinasjon av observasjoner og en modell som gir nøyaktig beskrivelse av lokale strømforhold, vil være et uvurderlig verktøy for forvaltningsmyndigheter og næringsliv i Oslofjordregionen.

I dette prosjektet utvikles et nytt verktøy som bygger på det beste av tilgjengelig kunnskap og teknologi for å gi pålitelig og tilgjengelig havvarsling for Oslofjorden til det beste for regionen.

Les mer her.

Prosjektet er delt opp i to faser. FjordOs I ble fullført våren 2017. FjordOs II startet opp høsten 2017 og vil etter planen fullføres ved utgangen av 2019.

I FjordOs I ble arbeidet delt opp i tre arbeidspakker (AP) som tok for seg følgende  tre problemstillingene:

AP1: Utvikling av ny Oslofjordmodell (FjordOs)

AP2: Studier av oljedrift basert på dagens ROMS (dagens) og FjordOs

AP3: Studier av endret sirkulasjonsmønster ved ulike utforming av havneutbygging

AP1 utgjorde kjernen i prosjektet. Verdien av de to andre arbeidspakkene avhang av vellykketheten av AP1. Hensikten  med AP2 og AP3 var å synliggjøre nytten av å ha et bedre egnet beredskapsverktøy for forvaltning og næringsliv.

De tre arbeidspakkene er beskrevet under hvert av de roterende bildene på forsiden. Klikk deg inn på bildet med temaet du er interessert i å lese mer om.

I FjordOs II er arbeidet delt opp i tre arbeidspakker (AP) som tar for seg følgende tre problemstillinger:

AP1: Normal- og ekstremsituasjoner

AP2: Operativ bruk

AP3: Kvalitet

Tverrfaglig løft

Prosjektet innebærer samarbeid på tvers av bransjer og fagmiljø, og bidrar til å fremme samarbeid innad i regionen. Det kreves et tverrfaglig løft for å møte utfordringene. Prosjektet er formet etter trippel heliks modellen der kunnskap, kreativ dialog og oppfølging tvinnes sammen i en tverrfaglig helhet.