Havneutvikling

Havneutvikling

Studier av endringer i sirkulasjonsmønster ved ulike havneutbygginger.

Foto: Moss havn, Havnealliansen.

HSN, NIVA, met.no og Havnealliansen vil danne en studiegruppe som ser på hva en massiv utbygging av Moss havn betyr for det lokale og regionale sirkulasjonsmønsteret.

De fem siste årene har godstransporten økt med 30% i Oslofjorden. Moss havn har en strategisk god lokalisering i Oslofjorden og skal også være en konkurransedyktig og effektiv knutepunktshavn i Oslofjorden. Som et ledd i en større utviklingsplan for sentrumsområdet og transportsystemet i og gjennom Moss by, planlegges en relativt stor utvidelse av havnen. For å skjerme det nye havneområdet fra sjø og vind, vurderes bygging av en større molo opp mot utfylling uten molo. Utformingen og dimensjoneringen av et nytt havneområde vil medføre endrede strøm-, vind- og bølgeforhold.

I denne arbeidspakken undersøkes om endringene i havneområdet er gunstige for kvaliteten på havnen, samt validere og vurdere resultatene fra FjordOs-modellen.

 

Strømforhold og modell

Moss ligger på østsiden av Breiangen i Oslofjorden, på innsiden av Jeløya. Jeløya er kun skilt fra fastlandet av en 30 meter bred og 4-5 m dyp kanal. Nord for kanalen, innenfor Jeløya, ligger Mossesundet. Sør for kanalen ligger Verlebukta. Det viktigste havneanlegget i Moss befinner seg innerst i denne bukta.

Hensikten med denne folderen er å gi litt generell bakgrunnsinformasjon om hva som forårsaker strømmen, og hvordan en strømmodell settes opp: Strømforhold i Moss havn

En rapport fra arbeidet er utgitt: Simulert tidevann i Oslofjorden. Tre forskjellige utforminger av havneområdet i Moss

 

Relaterte nyhetssaker: