Oljedrift

Oljedrift

Studier av drivbaner for oljeutslipp ved ulykker og akutt forurensing skal føre til bedre oljevernberedskap.

Studiegruppen ønsker å se på to hendelser: Utslippet fra Godafoss i februar 2011, og et tenkt utslipp nær ExxonMobils raffineri på Slagentangen.

I den senere tid har det vært flere uheldige utslipp av olje i Oslofjorden. Selv om rutinene skjerpes, er utslippssannsynligheten stor grunnet høy trafikk-tetthet. Når et utslipp skjer i kystnære farvann er det kort tid til strandpåslag og derfor er tidlig og nøyaktig varsling avgjørende.

Foto: Akutt forurensning, Godafoss 2011, Kystverket.

Bedre oljedriftmodellering er nødvendig for:

  • å avgjøre hvor oljevernutstyr og fartøy skal plasseres umiddelbart etter havari
  • å prediktere strandpåslag og identifisere prioriterte områder for skadebegrensende tiltak
  • å vurdere miljøskade i etterkant av utslipp

I denne arbeidspakken skal to hendelser studeres: Utslippet fra Godafoss i februar 2011 og et tenkt utslipp nær Slagentangen. Drivbanene fra FjordOs-modellen skal valideres og vurderes.

Relaterte nyhetssaker: