24.10.18 FFI rapport

I løpet av 2017 utførte FFI i alt fire måletokt i Oslofjorden. Resultatene fra disse måletoktene er nå publisert i en rapport som dere finner her:

https://www.ffi.no/no/Rapporter/18-01333.pdf