20.09.17 Oppstartsmøte for FjordOs II

De tre arbeidspakkene i FjordOs II

Oppstartsmøtet for FjordOs II ble gjennomført 20. september hos Kystverket.

Møtet var preget av optimisme og gode diskusjoner.

Agenda:

 • Velkommen ved Silje Berger
 • Presentasjon ved prosjektleder
  • Hva har skjedd siden FjordOs I?
  • Målsetninger i FjordOs II
  • Hvem gjør hva i FjordOs II
 • Diskusjon
 • Kort oppsummering ved prosjektleder

Vi avsluttet med en omvisning på Kystverket.

Hovedmål for FjordOs II:
Pålitelig og tilgjengelig havvarsling i Oslofjorden

Kort oppsummering av de tre arbeidspakkene:

 1. Normal- og ekstremsituasjoner
  • Mål: Katalog for gjennomsnittlige og ekstreme strøm-, salt- og temperaturfelt, samt tilhørende drivbaner er laget
 2. Operativ bruk
  • Mål: Oppdaterte varsler fra FjordOs-modellen er tilgjengelig både for allmenheten og ved uønskede hendelser
 3. Kvalitet:
  • Modellens styrker og svakheter i forskjellige områder av fjorden er avdekket og kvantifisert. Eventuelle svakheter i modellen er forsøkt rettet opp.

Referat fra oppstartsmøtet

Presentasjonen som prosjektleder gikk gjennom på oppstartsmotet