25.11.13 Studietur til Tromsø

20. – 22. november 2013 var deler av forskergruppen hos Akvaplan-niva i Tromsø.

I løpet av disse dagene ble det satt opp en 2D testkjøring for Oslofjorden i FVCOM. Testkjøringen er en ren tidevannskjøring og mangler pådrag fra elver og vind. Dessuten er den i 2D og oppløser derfor ikke sjikttinger i dybden. Testkjøringen brukte ca. 4.5 time på å simulere 100 dager. Utregningene ble gjort på Stallo (nasjonal tungregnemaskin).

Før turen til Tromsø var det lagt ned en del arbeid i å lage et gitter med gitterstørrelse fra 800m og ned til bare noen få meter i områder der det var behov for god oppløsning. Ikke alle småøyene er tatt med.

Vi vet nå hvordan vi kan sette opp en enkel testkjøring i FVCOM og at vi kan kjøre for hele fjorden og likevel oppløse for eksempel Mossekanalen. Regnetiden var heller ikke avskrekkende. FVCOM er dermed et optimalt verktøy for havneutviklingen i AP3.

FVCOM_MossHavn_TestSim

Moss havn. Resultater fra testsimuleringen.

FVCOM_Hele_TestSim

Modellområdet i testkjøringen