Nyheter

30.05.17 Besøk fra Regionale Forskningsfond

Årsmøtet for Regionale Forskningsfond 2017  var i år lagt til Scandic Hotell i Sandefjord. Som en del av programmet, ble deltagerne sendt rundt til utvalgte prosjekt som Oslofjordfondet har støttet. Et av disse prosjektene var FjordOs. Prosjektleder, Karina Hjelmervik, presenterte FjordOs og viste hvordan resultater fra FjordOs allerede er blitt brukt inn mot andre forskningsprosjekter. Deretter viste Lars Solheim fra Vestfold fylkeskommune hvordan resultatene har blitt brukt inn mot prosjektet Gyrofri. Presentasjonene ble holdt i SIMSAM-labben i Forsknignsparken på Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Vestfold. Resultater fra FjordOs er blitt brukt i følgende...

Read More

22-23.05.17 Måletokt med KV Nornen

Profiler fra i alt 33 posisjoner ble målt i løpet av et måletokt i Oslofjorden 22.-23. mai 2017. Målingene ble utført av Petter Østenstad (FFI) og Karina Hjelmervik (HSN) ombord på KV Nornen. Profilene skal brukes i arbeidet med å validere modellen. De 33 posisjonene er fordelt på 5 linjer på tvers av fjorden. Den sørligste linjen lå sør for Færder og den nordligste på tvers av Breiangen. Måletoktet ble utført i strålende vær med god hjelp fra mannskapet på KV Nornen. Siden ferskvann er lettere enn saltvann, legger vann fra elver og nedbør seg ove det mer salte vannet. Saltholdigheten øker derfor nedover i dypet. I dypet påvirkes temperaturen...

Read More

09.05.17 Elever fra Horten Videregående bidrar

I faget “Teknologi og forskning” ved Forskerlinja på Horten Videregående, har elevene et prosjekt knyttet til næringslivet, pågående forskningsprosjekt eller prosjekt de selv har funnet på. Skoleåret 2016/17 hadde to elever et prosjekt knyttet til FjordOs. FFI stilte med båt og mannskap og tok studentene med ut for å ta målinger i 6 punkt i et tverrsnitt mellom Horten og Moss.  I hvert punkt ble temperatur og saltholdighet målt i flere dyp. Dette skulle studentene bruke for å sammenligne målinger med data fra modell. Gjengangeren har skrevet en reportasje fra samarbeidet (krever innlogging). ...

Read More

03-04.05.17 Miljøtokt i Ytre Oslofjord

Miljøtokt i Ytre Oslofjord ble holdt 3.-4. mai 2017 på Borge hotell på Husøy. Arrangør var Vestfold Fylkeskommune. Mer enn 70 personer innen forskning, forvaltning, politikk og næringsliv deltok. Etter tur ble deltagerne fraktet av Skjærgårdstjenesten ut til Kongsberg Martimes forskningsskip Simrad Echo der Hugin, en avansert undervannsrobot, kartla tilstanden på havbunnen i Ytre Oslofjord. Kongsberg Maritime viste funn fra toktet, blant at ble det funnet mange teiner, et skipsvrak, et flyvrak og en hval på havbunnen. Mer om miljøtoktet her. Resultater fra FjordOs-modellen ble vist og diskutert både i plenum og i gruppearbeidet. Blant annet ble en...

Read More

05.03.17 FjordOs på forskning.no

“En beregningsmodell vil aldri kunne ta vare på fjorden vår, men den vil kunne være et viktig verktøy som gir oss mer kunnskap om fjorden slik at vi kan forvalte den godt.” Prosjektleder har skrevet en sak til Forskeren Forteller på forskning.no. Les hele saken her.

Read More

01.03.17 FjordOs presentert på Fagdag “Miljø og Sikkerhet”

1. mars 2017 arrangerte PIANC i samarbeid med Havneteknisk gruppe og Kystverket til fagdag “Miljø og sikkerhet” i Kystverkets lokaler i Horten. Hensikten emd fagdagen var å bringe sammen fagfolk innenfor feltet kyst og havneteknikk. Deltagelse fra unge i bransjen (Young Professionals) og studenter fra særlig ønsket. Et av prosjektene som ble presentert på fagdagen, var FjordOs.   Eksterne linker: PIANC Havneteknisk gruppe Kystverket

Read More