Nyheter

17-19.10.18 FjordOs presentert på JONSMOD

JONSMOD (Joint North Sea Modelling Group) har sine røtter tilbake på 1970-tallet. Fokuset er på modellering av havstrømmer i grunne farvann. Konferansen holdes annet hvert år. I 2016 var Meteorologisk Institutt i Oslo vert for konferansen. I år ble konferansen lagt til Firenze. FjordOs-prosjektet ble presentert i to innlegg: Improved vertical mixing in the Oslofjord model, presentert av Nils M. Kristensen Applications of the Oslofjord model, presentert av Karina...

Read More

24.10.18 FFI rapport

I løpet av 2017 utførte FFI i alt fire måletokt i Oslofjorden. Resultatene fra disse måletoktene er nå publisert i en rapport som dere finner her: https://www.ffi.no/no/Rapporter/18-01333.pdf

Read More

20.09.17 Oppstartsmøte for FjordOs II

Oppstartsmøtet for FjordOs II ble gjennomført 20. september hos Kystverket. Møtet var preget av optimisme og gode diskusjoner. Agenda: Velkommen ved Silje Berger Presentasjon ved prosjektleder Hva har skjedd siden FjordOs I? Målsetninger i FjordOs II Hvem gjør hva i FjordOs II Diskusjon Kort oppsummering ved prosjektleder Vi avsluttet med en omvisning på Kystverket. Hovedmål for FjordOs II: Pålitelig og tilgjengelig havvarsling i Oslofjorden Kort oppsummering av de tre arbeidspakkene: Normal- og ekstremsituasjoner Mål: Katalog for gjennomsnittlige og ekstreme strøm-, salt- og temperaturfelt, samt tilhørende drivbaner er laget Operativ bruk Mål:...

Read More

28-29.08.17 Måletokt med KV Nornen

Profiler fra i alt 30 posisjoner ble målt i løpet av et måletokt i Oslofjorden 28.-29. august 2017. Målingene ble utført av Petter Østenstad (FFI) og Karina Hjelmervik (HSN) ombord på KV Nornen. Profilene skal brukes i arbeidet med å validere modellen. De 30 posisjonene er fordelt på 5 linjer på tvers av fjorden. Den sørligste linjen lå sør for Færder og den nordligste på tvers av Breiangen. Det er tredje gangen det er utført målinger i disse 5 linjene.   Måletoktet ble utført under varierende værforhold med god hjelp fra mannskapet på KV Nornen. Grunnet vind og strøm drev båten opptil 1km mens måleinstrumentet ble senket ned og dratt opp...

Read More

16.08.17: FjordOs brukes under VM for 8mR-båter

Seilaser hører sommeren til. FjordOs-modellen har gått relativt stabilt siden Færdern og vi har mottatt gode tilbakemeldinger fra seilere som har brukt modellen. I tillegg til at FjordOs ble brukt under værbriefingen i forkant av Færder-seilasen og var tilgjengelig for deltagerne under seilasen, har den blitt brukt av flere under Hankø Race Week. Den ble også brukt i værbriefingen under VM for 8mR-båter der blant annet kongen deltar. FjordOs-modellen er den nåværende havmodellen for Oslofjorden med best oppløsning, og modellen vil derfor bli aktivt brukt også i fremtidige seilaser. Et eksempel på hvordan modellen ble brukt i værbriefingen vises...

Read More

08.06.17 FjordOs-modellen brukt i Færderseilasen

I forbindelse med Færderseilasen holder Meteorologisk institutt (MET) værbriefing for deltagerne på kvelden 8. juni 2017. I år som tidligere år, er det strømvarsler fra FjordOs-modellen som presenteres. Modellen kjøres ikke for tiden, men er sparket i gang for anledningen. Varslene finner dere her. Vi ønsker alle deltagere en god seilas!

Read More