Modell for varsling av strøm, vannstand og hydrografi

for oljeberedskap og havneutvikling i Oslofjord.

FjordOs

FjordOs er en høyoppløselig modell som gir økt kunnskap om strømforhold, temperatur og vannstand, og som kan brukes som underlag for drivbaneberegninger. En kombinasjon av observasjoner og en modell som gir nøyaktig beskrivelse av lokale strømforhold, vil være et uvurderlig verktøy for forvaltningsmyndigheter og næringsliv i Oslofjordregionen.

I dette prosjektet utvikles et nytt verktøy som bygger på det beste av tilgjengelig kunnskap og teknologi for å gi pålitelig og tilgjengelig havvarsling for Oslofjorden til det beste for regionen.

Les mer her.

Målsetning

Målsetningen for FjordOs I var å utvikle en ny effektiv, høyoppløselig fjordmodell for Oslofjorden med fokus på anvendbare resultater for oljedrift, drivbaneberegninger og havneutvikling.

Målsetningen for FjordOs II er å videreutvikle modellen for å sikre kvalitet og gjøre data fra modellen tilgjengelig.

Les mer her.